70 25 07 20 mail@simstrategy.dk

Executive Business Simulation

 Værktøjet til træning af strategiske og forretningsmæssige beslutninger

 

SimStrategy – Executive Business Simulation er et webbaseret simulationsspil, som foregår i bilindustrien med rigtige opdaterede branchedata.

Simuleringen giver mulighed for op til 9 teams eller ‘virksomheder’ at konkurrere mod hinanden i strategisk beslutningsevne indenfor marked, finans og drift.

Simuleringen ledsages af undervisning i relevante strategiske og markedsorienterede modeller hvor spillet sættes i en sammenhæng der er relevant for din virksomhed.

 

Hvem bør benytte Executive Business Simulation?

Virksomheder

 

Beslutningstagere i virksomheder fra bestyrelse, direktion og ledelsesteams kan med fordel anvende SimStrategy, som intern træning, og for at skabe fælles forståelse og forudsætninger for virksomhedens egne strategiske beslutninger.

On-line teams

 

Teams fra forskellige virksomheder kan vælge on-line versionen, hvor de forskellige grupper konkurrerer mod hinanden over internettet. Her få I mulighed for at træne jeres strategiske overlevelsesevne i stærk konkurrence med andre virksomheder.

Uddannelses institutioner

 

Højere uddannelsesinstitutioner kan med fordel anvende SimStrategy – Executive Business Simulation som en del af uddannelsen for at give de studerende et realistisk indblik i de strategiske og markedsmæssige beslutninger som enhver virksomhed skal tage. Det giver et yderst relevant udgangspunkt for de studerende inden de skal ud i forskellige jobfunktioner.

Offentlige organisationer

 

Offentlige organisationer kan med fordel træne beslutnings-kompetencen i et simuleret markedsorienteret miljø. Har får deltagerne mulighed for at afprøve konsekvenserne af forskellige beslutninger og instruktøren sørger for at der er sammenkobling med organisationens hverdag.

I grundmodulet skal du træffe beslutning om

  • Segmentering og positionering
  • Omkostningsstruktur og profitmargen
  • Porteføljeanalyse
  • Produktdesign og R&D
  • Produktion

  • Salgspriser og differentiering
  • Personale og lønforhold
  • Marketingstrategier
  • Konkurrent og industrianalyser
  • Finansiering og finansielle nøgletal

Kombiner med yderligere moduler for at gå mere i dybden og tilpasse til din virksomheds situation

Finance

I Finance modulet får deltagerne mulighed for at gå mere i dybden med de økonomiske data og nøgletal.

Marketing

I Marketing modulet får deltagerne endnu flere markedsorienterede udfordringer som de skal tage stilling til.

Operations

I Operations modulet er der flere driftmæssige udfordringer som deltagerne skal tage beslutninger omkring.

Lær af erfarne instruktører

 

Alle instruktører har mange års erfaring fra egen virksomhed, som strategisk konsulent og som underviser på master niveau på højere læreanstalter.

Melina Kiwa Søderberg

 

Melina har en baggrund i IT branchen og har arbejdet med virksomhedsstrategi igennem mange år som strategisk konsulent.

Melina underviser som ekstern lektor på IT Universitetet på deres masteruddannelse i strategi og forretningsudvikling.

Lars Birk

 

Lars har arbejdet som strategisk konsulent igennem mange år, og før det som adm. direktør i Scholl Danmark.

Lars har undervist på CBS i Strategisk Markedsføring.

Giv dine ledere de bedste forudsætninger for at træffe gode beslutninger.

R

Webbaseret simulering

Web interface giver stor fleksibilitet i sammensætning af arbejdsgrupper.

R

Gennemprøvet koncept

Tusinder af virksomheder verden over har allerede anvendt simuleringen.

R

Modulopbygning

Fravalg og tilvalg af moduler giver bedste mulighed for at sammensætte det perfekte simuleringsmiljø.

R

Rigtige opdaterede branchedata

Opdaterede branchedata anvendes fra bilindustrien.

R

Tilpasset til din virksomhed

Simuleringen tilpasses din virksomheds udfordringer.

R

Sammenkobling til strategiske modeller

For hver runde gennemgås relevante strategiske modeller så simuleringen kan sammenkobles til virksomhedens situation.

Gør som de dygtigste virksomheder i verden

 

Tusinder af virksomheder verden over har allerede anvendt Executive Business Simulation for at blive bedre til at tage strategiske og forretningsmæssige beslutninger.

Det er fantastisk at se hvordan beslutningstagerne i virksomheden pludselig forstår de mekanismer der styrer virksomhedens succes.

Michael Hansen

Direktør

Det er ikke fair at sige at vi stod sammen under simuleringen for vi kæmpede ivrigt hver gruppe mod hinanden. Men bagefter havde vi en fælles forståelse for det vi havde været igennem og det har givet et fantastisk drive og forståelse for de udfordringer vores egen virksomhed står overfor.

Anders Johansen

Vi var måske lidt skeptisk over hvordan en simulering indenfor bilindustrien kunne hjælpe os i IT verden. Men det blev smukt koblet sammen med vores egen situation af instruktøren, og de strategiske værktøjer er universelle.

John Byager Hansen

Den bedste beslutning er den du kan bruge til noget.

 

Send en besked og hør hvordan SimStrategy kan hjælpe din organisation med at træne strategiske beslutninger.

 

Tag en god beslutning i dag.

2 + 10 =